Nina & Sissi Liljas Ridutbildning

Anläggningen

På anläggningen finns 4 gästboxar som används vid kurser och tävlingar.
Hoppbanan som är 60 x 60 m där finns både bank o pulvermangrav.
Banken.
Pulvermangraven.
Ex 2000 och Nina som tränar på hoppbanan.
Dressyrbanan som är belägen bakom boningshuset. Banan är 20 x 60 m. På bilden rider Teo  Saras häst Suppan.
4