Nina & Sissi Liljas Ridutbildning

Bilaga till avtal för utbildning

  

Försäljning av häst hos Nina Lilja            

 

Vid försäljning svarar Nina Lilja för:

 

Lämplig marknadsföring så som annonsering, filmning och fotografering.

 

Efter överenskommelse tävling i lämplig diciplin.

 

Kontakter med spekulanter, visning av hästen och om så önskas om besörja veterinär besiktning efter samråd med både säljare och köpare.

 

Hästen ska vara besiktigad utan allvarlig anmärkning innan marknadsförning påbörjas.

Hästägaren står som säljare och ska om möjligt närvara då affären avslutas.

 

Då affären avslutas skall köpekontrakt skrivas mellan säljare och köpare.

 

Nina Lilja frånsäger sig allt ansvar och ska hållas utan ansvar och skadefri vid eventuellt återgång av köp.

 

Provision för försäljningen är 10 % +moms. Vid högre summa enl. överenskommelse. Detta faktureras i samband med slutfakturan.

 

Om hästen ej blivit såld under den tid den varit till försäljning, men säljs inom 30 dagar då den lämnat mig, till köpare som kommit via mig debiteras även då provision enl. ovan.

 

Gottlösa       /    2018

Nina Lilja                                                              Hästägare

__________________                                    _________________________