Nina & Sissi Liljas Ridutbildning

       2020
Datum Aktivitet                       Arrangör Ansvarig/kontaktperson
 Januari            
  3      
  4      
  5      
  6      
 11      
 12      
 18      
 19      
 25 Gångartskurs    Isländshästar  Meistari  Lovisa
       
 Februari      
    1 Ryttarutveckling   Distriktet  Sissi /Pernilla/Nina /
       
       
       
       
       
 29 Ryttarutveckling   Distriktet  Sissi/Pernilla/Nina
       
 Mars      
1 Prel Islands träning    Lovisa
 6-7  Reg dressyr     häst Mantorpsryttarna   
 8  Reg dressyr   ponny  Mantorpsryttarna  
       
 21-22

Reg hoppning 

Häst

Mantorpsryttarna   
       
       
       
       
       
       
       
 April      
       
 10

Påskhoppet

Pay&Ride

 Nina & Mateusz  
       
 17-19      
       
       
       
       
       
       
 Maj      
 1-3  Fälttävlan MR  Tollstad  
       
       
       
 21-23

 Natationell

ungdomsdressyr

 Mantorpsryttarna  
       
       
       
 Juni      
       
       
 17

 Lokal dressyr

ponny

 Mantorpsryttarna  
 18  Lokal dressyr häst  Mantorpsryttarna  
       
       
       
       
 Juli