Nina & Sissi Liljas Ridutbildning

       2020
Datum Aktivitet                       Arrangör Ansvarig/kontaktperson
 Januari            
       
       
       
       
       
       
       
 25  Gångartskurs    Isländshästar  Meistari  
       
 Februari      
       
       
       
       
       
       
       
 Mars      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 April      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 Maj      
       
       
       
       
       
       
       
       
 Juni      
       
       
       
       
       
       
       
       
 Juli