Nina & Sissi Liljas Ridutbildning

Anläggningen

Lite paus vid dressyrbanan.

Hoppbanan i sommarskrud.

Nina udervisar Therese och Medusa i hoppkonsten.

Liv och Sider genrepar inför tävling.

Nina och Sir Alex i full sving i syren doften på dressyrbanan.

Vi har fått nya staket på dressyrbanan, det tackar vi Göran för.
2