Nina & Sissi Liljas Ridutbildning

 

Prel Kalender 2018

 

 AKTIVITETER 

2018

 

 

 

ARRANGÖR

KONTAKTPERSON

 JANUARI        
         
         
         
1 Löshoppning ponny och häst em     Nina
2 Löshoppning  ponny och häst fm     Nina
2 Bomträniinig em     Nina
5 Programträning      Sissi
CR Dressyr      Sissi
7        
         
13        
14        
20  Fälttävlansmönstring Ponny       Lena /Sissi/Nina
21                     "                 "
27        
28         
 Februari        
3        
       
9  fredagkväll Väderstadshästsportklubb Årsmöte fiket     Betty
10  CR Dressyr      
11  Sitsträning Mantorpsryttarna Birthe Vogelius      Gunnel Frisk
17        
18  Mantorpsryttarnas årsmöte fiket kväll      Sissi/Pär Sager
 Sportlovsvecka  Aktiviteter kommer      Nina/Sissi
 24        
 25        
 Mars        
 3  Mjölby ridklubb hoppning        
 4  Mjölby ridklubb hoppning      
 10 Mantorpsryttarna dressyr häst reg      
 11 Mantorpsryttarna dressyr ponny reg      
 17 Väderstad hästsportklubb dressyr       
 18 Väderstad hästsportklubb dressyr      
 24  St Wäsby träning      
 25  St Wäsby träning      
30 Långfredag  Påsk pay & Ride hoppning      
31 Påskafton        
April        
 1 Påskdagen  Mantorpsryttarna Elit hoppning häst      Nina/Mateusz
 2 Annandagpåsk  Mantorpsryttarna Elit hoppning  häst      Nina/Mateusz
 7        
 8        
 14        
 15        
 21        
22        
28        
29        
30        
Maj        
       
 5        
 6        
 10        
 12        
 13        
19        
20        
26  Nat ponny dressyr       Anna J.
27  Nat ponny dressyr      Anna J.
Juni        
 2        
 3        
 6        
 9        
10  Agria  tränigsläger      Sissi/Nina/Ronja
16                    "                 "
17                    "                 "
19 Tisdag Mantorpsryttarna dressyr ponny  lokal      
20 Onsdag Mantorpsryttarna dressyr häst lokal      
22        
23        
24        
30        
Juli        
 1        
         
         
         
         
         
         
Augusti        
         
 11-12   Dressyr 50+ Väderstads hästsportklubb      Betty
 18  Fölmönstring Östergötland     Lise-Lotte 
 19        
         
         
         
September        
         
         
 15  Knölen Cup Prel      
 16  Knölen Cup Prel      
         
         
Oktober        
         
         
         
 19  Nat häst dressyr      Monica F,/Sissi
 20  Nat häst dressyr       Monica F /Sissi
         
November        
         
         
         
         
         
         
         
December        
         
         
 8 Julhoppet  Prel      
 9  Julhoppet  Prel      
 16  Jilklappshoppning CR med Julmarknad      Nina/Mateusz