Nina & Sissi Liljas Ridutbildning

  Följande ryttare är intresserade av Elitlaget i dressyr för häst 2023 samt Lag SM häst 2023

Elitlag Häst

3 ryttare i varje lag alla räknas.

Det är tillåtet att ändra laguppställningen melan omgångarna.

Tycker ändå att de som kan alla omgårngar ska prioriteras i lag 1.

 

 

Lag SM 2024 

Hos Linköpings fältrittklubb 

4 ryttare rider 3 räknas.

Varje klubb får ha ett lag och inga allianser

Anmält intresse:

 

Ponnylag går under hösten 2024

Aktuella:

 

 

 

IDÉ:

Att bilda ett team som gemensamt strävar mot att vi ska kunna ha lag för både ponny och häst på  Lag SM 2024

Gemensamma träningar och träffar för att lära känna varandra över gränserna.

Skaffa sponsorer så vi kan göra ”det lilla extra”.

KRAV:

Tävla för i Mantorpsryttarna 2024 

Ha förutsättningar att kunna rida de aktuella klasserna  med godkänt resultat under 2024

Efter 1 juni innevarande år startat aktuell klass med godkända resultat

Vara deltagande på de flesta sammankomsterna och viljan satsa full ut.

Sätta laget i första hand.

Vara en bra kompis.

 

 AKTIVITETER:

Subventionerad programridning för domare och tränare.

Avsuttna teoretiska träffar.

Planera vissa tävlingar gemensamt.

Förtur på Bosse Jenå träningar. ( men måste själva höra av sig i god tid)

KLUBBEN:

Stöttar med ekonomiskt bidag.

Stöttar sedan enligt samma regler som tidigare för lag.

ARBETSGRUPP:

Planera verksamheten, Sissi+ en ponnyrepresentant+ en hästrepresentant

Anmäl intresse:  sissi@sissililja.se