Nina & Sissi Liljas Ridutbildning

Schema ryttarutvecklingen

Lördagen den 29 feb 2020

 

09:00 Trava bommar

Jarmila Müller, Monica Funge, Olivia Kardell

 Helene Rydberg-Larsson, Ann-Marie Ståhl, Olivia Kardell

09:00 Dressyr

Helen Karlsson, Kristin Ferm, Marie-Louise Näslund, Frida Linddahl

 

10:00 Hoppning

Sara Lönn, Victoria Karlsson-Hellgren, Johanna Forsgren

 

10:00 Dressyr

 Maria Pettersson, Kajsa Uvdal, Ann-Sofie Laurin, Ingrid Kannerstål

                                                                                                                                      

11:15 Teori tävlingsplanering

12:15 Lunch

 Programträning lång bana

13:00 Frida Lindahl MsvC:1

13:15 Monica Funge MsvC:1

13:30 Marie-Louise Näslund LA:3

13:45 Viktoria Karlsson-Hellgren LB:2

14:00 Maria Pettersson LB:2

14:15 Olivia Kardell LA:3

14:30 Kajsa Uvdal LA:3

14:45 Sara Lönn LA:3

15:00 Ingrid Kannerstål LB:2

15:15 Johanna Forsgren LB:2

Kort bana

15:30 Kristin Ferm LC:1

15:45 Ann- Sofie Laurin LA:1

16:00 Ann-Marie Ståhl LA:1

16:15 Helene Karlsson LB:1

16:30 Helene Rydberg-Larsson LC:1

16:45  Jarmila Müller LA:1