Nina & Sissi Liljas Ridutbildning

Tider och anmälda till programträningen 23 mars  kommer upp 23 feb.

Kom ihåg att du ska swisha 60:- i anmälningsavgift samtidigt som du anmäler till 0706250440

09:00 Gruppträning

11:00 Malin Hjort Elessar LA:3

11:20 Nina Lilja Lill Dansken LA:3   Bet

11:40

12:00 Inger Göransson Stargate MsvC:1 

12:20 Petra Wahrby Bhjoty LB:2  Bet

13:00 Lunch

14:00 Maria Eriksson Belconte LA:3

14:20 Emma Steil Explicit ?

14:40 Marie-Louise Näslund Crazy LB:2

15:00 Grupp träning

Kort bana

16:00

16:20 Franziskz Müller Esset LB:1

17:00 Maja Andersson Hidalgo LB:1

Lång bana

17:20 Tina Lagerfeldt Argentic MsvC:1   Bet

17:40 Emil Andersson  Hidalgo MsvC:1?

18:00 Jessica Huber Herkules MsvC:7

18:20 Linnea Hammarberg Bokito MsvC:1 Bet

18:40 Sussie Karlsson Zoe LB:2